Máme prvý vlastný výskum!

Otestovali sme naše CBD. Ako to dopadlo? 

Kanabidiol (CBD) má ako biologicky aktívna molekula veľký potenciál. Mnoho štúdií poukazuje na jeho široké využitie a benefity pre ľudské zdravie. 

 

Zvyšujúca sa rezistencia baktérií na antibiotiká predstavuje čím ďalej tým väčšiu hrozbu pre modernú medicínu. Táto „post-antibiotická éra“ znamená pre ľudí, vystavených zvýšenému riziku infekcie, veľkú hrozbu. Práve preto dnes mnohí ľudia siahajú po alternatívnych možnostiach liečby a využívajú terapeutické účinky rastlín.
CBD - hlavná nepsychoaktívna zložka rastliny konope je taktiež známa svojimi pozitívnymi účinkami na zdravie a celkové fungovanie organizmu.

Aktuálne je na trhu mnoho rôznych firiem predávajúcich CBD oleje. Ale aká je kvalita týchto produktov? Pred kúpou CBD oleja si odporúčame zistiť čo najviac informácií o produkte napr. či sú dané CBD oleje testované a či poskytuje daný predajca certifikát o kvalite CBD oleja.

Naše CBD oleje sme podrobili testovaniu v laboratóriu Ing. Juraja Majtána, DrSc., ktorý sa dlhoročne venuje antibakteriálnej aktivite medu na Ústave molekulárnej biológie SAV. 

Súčasťou analýzy konope.co CBD olejov bolo zisťovanie ich antibakteriálneho účinku na rôzne kmene baktérií (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis). CBD sa javí ako vysoko účinné voči rôznym kmeňom zlatého stafylokoka aj vrátane multirezistentného kmeňa S. aureus (Martinenghi a kol., 2021; Appendino a kol., 2008).

Aj naše výsledky preukázali už pri veľmi nízkych koncentráciách CBD oleja silný antibakteriálny účinok proti gram-pozitívnym baktériám S. aureusEnterococcus feacalis (viď Fig.2-B).

Testované boli aj čisté oleje (arganový, MCT a tekvicový) bez pridaného CBD, ktoré samotné nevykazovali antibakteriálnu aktivitu (viď Fig.2-A)

 

Pre zaujímavosť prikladáme naše výsledky minimálnej inhibičnej koncentrácie CBD (MIC) znázornené v grafoch (A- čisté oleje bez pridaného CBD; B- oleje s pridaným CBD).

testovane oleje bez pridania CBD
 
 
konope.co testovane oleje s pridanim CBD

konope.co testovane CBD oleje popis

 

V štúdii Martinelli a kol. 2021 potvrdili antioxidačné, anti-age a takisto protizápalové účinky fytokanabinoidov na základe rôznych mechanizmov a interakcií s ľudskými kanabinoidnými receptormi CB1 a CB2. Tieto kanabinoidné receptory sú okrem imunitných buniek prítomné aj v kožných bunkách ako sú keratinocyty, fibroblasty, melanocyty a sebocyty. Doposiaľ podporilo aplikáciu CBD pri zápalových ochoreniach kože niekoľko štúdií na zvieratách a taktiež aj pilotné klinické skúšky.

Podstatou našich testov bolo pozorovanie zmien aktivity proteínu MMP-9, ktorého prítomnosť je charakteristická pre zápalové procesy. Na zvýšenú aktivitu MMP-9 v postihnutých častiach kože (kontaktná dermatitída, atopická dermatitída) poukázali aj v štúdii Yamada a kol. 2017.

 

Výsledky testov našich CBD olejov potvrdili schopnosť CBD znížiť aktivitu proteínu MMP-9 indukovanú špecifickým zápalovým faktorom TNF - alfa v ľudských keratinocytoch (HaCaT). CBD konope.co má teda dokázanú protizápalovú aktivitu, preto môže byť vhodnou doplnkovou liečbou pri zápalových prejavoch na pokožke (viď Fig.1).

V grafe Fig.1 je znázornený štatisticky významný pokles aktivity MMP-9 v prípade CBD MCT pri koncentrácii CBD = 6,25 mikrogram/mililiter a v prípade CBD ARGNCBD PMPK už pri koncentrácii CBD = 3,125  mikrogram/mililiter.

 

 
 
 

konope.co koncentracia CBD graf

konope.co koncentracia CBD popis graf

 

Z našich výsledkov ako aj z doteraz publikovanej literatúry vyplýva, že kozmetika s obsahom CBD by mohla byť účinnou doplnkovou liečbou pri kožných problémoch spôsobených stafylokokovou infekciou a takisto aj inými gram-pozitívnymi baktériami. Kombinácia protizápalových a silných antibakteriálnych účinkov proti gram-pozitívnym baktériám robia CBD sľubným prostriedkom na liečbu zápalových procesov pokožky spojených s bakteriálnymi infekciami ako je napr. akné, rosacea, impetigo a atopická dermatitída.

Klinickú účinnosť CBD produktov je však potrebné testovať v spolupráci s dermatológmi, nakoľko stále nie je dostupných dostatok klinických štúdií využívajúcich produkty s obsahom CBD.

 

konope.co CBD oleje sú navyše testované treťou stranou - HanfAnalytik - nezávislé laboratórium v Rakúsku. Pre získanie certifikátu o analýze vášho zakúpeného CBD oleja nám napíšte na info@konope.co.

 

Teší nás, že ste blog o našom vlastnom CBD výskume dočítali až do konca. Preto vám ako poďakovanie darujeme pod kódom CBDVYSKUM20 
20 % zľavu na nákup všetkých konope.co CBD produktov.

Späť do obchodu